Аренда | Прокат металлоискателя и сопутствующих инструментов

Срок аренды Garrett ACE-250 Minelab  X-Terra 705 Магнит ТРИТОН F250 Лопата Fiskars Solid 80 см Пинпоинтер Garrett PRO-Pointer
 
Сутки (грн.) 120 200 50 30 70
Неделя (грн.) 500 1000 250 150 350
Размер залога (грн.) 3000 8500 500 300 2000
Предложение по аренде - металлоискатель, поисковый магнит, лопата, аксессуары

Условия аренды | проката металлоискателя

✔ Взять личный паспорт гражданина Украины.

✔ Заключить в офисе договор аренды.

✔ Внести залог согласно расценкам указанным выше в таблице.


Аренда металлоискателя в Киеве и области

☑ Металлоискатель напрокат – отличное решение увлеченных людей, желающих освоить хобби металлодетекторного поиска кладов, реликвий спрятанных предками в огороде, лесу или старом доме. Случаются ситуации, когда нужно просто найти утерянную вещь, например кольцо, сережку, украшения потерянные на пляже или в воде … или в снегу после активной игры в снежки. В таком случаи прокат металлоискателя просто неизбежен. Глубина поиска металла с помощью грунтово-подводного металлоискателя составляет ~ 40 см (монета, гильза, солдатская пряжка ... ) и ~ 1.5 метра по крупным объектам (танк, самолет, металлическая лодка в болоте или реке).

☑ Также можно взять напрокат металлоискатель с целью поиска в грунте металлических труб, канализационных люков, электропроводов или просто сбора металлолома. Часто используют металлоискатель проверяя стволы деревьев на наличие осколков и гвоздей в работе на лесопилке.

☑ Если Вам понравится работа металлодетектора в деле, Вы вполне сможете приобрести собственный прибор такой или другой модели. Мы сможем предложить широкий выбор металлоискателей известных марок Garrett, Minelab, XP Metal Detectors, Fisher Labs.

☑ Перед тем как взять в аренду металлоискатель, специалисты клуба профессионального металлопоиска “РАСКОП” проведут Вам мастер-класс по работе с детектором. Покажем основные приемы работы с металлоискателем, его особенности и некоторые секреты поиска монет, реликвий и конечно же предметов “эха войны”.

☑ Не редки случаи, когда аренда металлоискателя на выходные и первый выход на “коп” открывает человеку находки, стоимость которых позволяет уже купить новый металлодетектор и даже больше.


Договір оренди металодетектора
 

_____________________ 20__ р.

 

Громадянин ________________________________, іменований в подальшому "Орендар", що діє від свого імені, з одного боку і громадянин ________________________________, іменований в подальшому "Орендодавець", з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у тимчасове володіння і користування металодетектор, колір ___________, марка / модель: ______________________________, заводський № _____________, (в комплектації: з котушкою ___________) в справному стані, оцінюваний в _____________________________ (сума прописом) гривень.

2. Справність металодетектора перевірена в присутності Орендаря.

3. При отриманні металодетектора Орендодавець передав Орендарю правила експлуатації і зберігання (керівництво користувача), чохол чорного кольору на блок управління, пластиковий захист на котушку, сумку для транспортування.

4. Цей договір укладено строком з ___________ 20__ р. по ___________ 20__ р.

5. Право власності на металодетектор належить Орендодавцю.

6. Орендар зобов'язується використовувати металодетектор з метою ______ (пошуку метеоритів, брухту чорних і кольорових металів, загублених речей).

7. Орендар не має права:
- передавати металодетектор в суборенду
- передавати свої права та обов'язки за цим договором іншій особі
- надавати металодетектор в безоплатне користування
- використовувати металодетектор порушуючи поточне законодавство України

8. У разі виходу з ладу металодетектора не з вини Орендаря Орендодавець зобов'язаний в 5-денний термін усунути пошкодження на місці або замінити металодетектор на справний. При відсутності можливості для такої заміни дію договору вважається припиненим, металодетектор повертається Орендодавцю, а оплата за використання металодетектора стягується тільки за той час, протягом якого він фактично використовувався.

9. За час користування металодетектором Орендар сплачує Орендодавцю суму в розмірі ___________ гривень на добу. Плата визначена за згодою Сторін і вноситься Орендарем після повернення приладу.

10. На вимогу Орендаря цей договір може бути розірваний достроково у будь-який час за умови письмового попередження Орендодавця про свій намір відмовитися від договору не менш ніж за 2 календарних дні. У цьому випадку Орендар зобов'язаний повернути металодетектор в придатному для експлуатації стані, не погіршивши його споживчих якостей і зовнішнього вигляду і в комплектації згідно п. 3 договору. В цьому випадку Орендодавець зобов'язаний повернути залишкову до кінця терміну договору частина плати, починаючи з дня, наступного після дня повернення металодетектора.

11. Орендодавець має право достроково розірвати договір, якщо Орендар використовує металодетектор не за цільовим призначенням або навмисно або з необережності погіршує якість і властивості металодетектора.

12. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством держави Україна.

13. Цей договір підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної з Сторін.

14. Реквізити та підписи Сторін:

Орендар: _______________________________
Паспорт серії __ __ N __________, виданий _________.____ р.

________________
підпис

Орендодавець: _______________________________
Паспорт серії __ __ N __________, виданий _________.____ р.

________________
підпис


Двери клуба РАСКОП™ всегда открыты для Вас !!!