Аренда | Прокат металлоискателя и сопутствующих инструментов

Срок аренды Garrett ACE-250 Minelab  X-Terra 705 Магнит ТРИТОН F250 Лопата Fiskars Solid 80 см Пинпоинтер Gold Hunter
 
Сутки (грн.) 200 250 100 30 70
Неделя (грн.) 1000 1250 500 150 350
Размер залога (грн.) 3000 8500 600 300 1000
Предложение по аренде - металлоискатель, поисковый магнит, лопата, аксессуары

Условия аренды | проката металлоискателя

✔ Взять личный паспорт гражданина Украины.

✔ Заключить в офисе договор аренды.

✔ Внести залог согласно расценкам указанным выше в таблице.


Аренда металлоискателя в Киеве и области

☑ Металлоискатель напрокат – отличное решение увлеченных людей, желающих освоить хобби металлодетекторного поиска кладов, реликвий спрятанных предками в огороде, лесу или старом доме. Случаются ситуации, когда нужно просто найти утерянную вещь, например кольцо, сережку, украшения потерянные на пляже или в воде … или в снегу после активной игры в снежки. В таком случаи прокат металлоискателя просто неизбежен. Глубина поиска металла с помощью грунтово-подводного металлоискателя составляет ~ 40 см (монета, гильза, солдатская пряжка ... ) и ~ 1.5 метра по крупным объектам (танк, самолет, металлическая лодка в болоте или реке).

☑ Также можно взять напрокат металлоискатель с целью поиска в грунте металлических труб, канализационных люков, электропроводов или просто сбора металлолома. Часто используют металлоискатель проверяя стволы деревьев на наличие осколков и гвоздей в работе на лесопилке.

☑ Если Вам понравится работа металлодетектора в деле, Вы вполне сможете приобрести собственный прибор такой или другой модели. Мы сможем предложить широкий выбор металлоискателей известных марок Garrett, Minelab, XP Metal Detectors, Fisher Labs.

☑ Перед тем как взять в аренду металлоискатель, специалисты клуба профессионального металлопоиска “РАСКОП” проведут Вам мастер-класс по работе с детектором. Покажем основные приемы работы с металлоискателем, его особенности и некоторые секреты поиска монет, реликвий и конечно же предметов “эха войны”.

☑ Не редки случаи, когда аренда металлоискателя на выходные и первый выход на “коп” открывает человеку находки, стоимость которых позволяет уже купить новый металлодетектор и даже больше.


Договір оренди металодетектора
 

_____________________ 20__ р.

 

Громадянин ________________________________, іменований в подальшому "Орендар", що діє від свого імені, з одного боку і громадянин ________________________________, іменований в подальшому "Орендодавець", з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у тимчасове володіння і користування металодетектор, колір ___________, марка / модель: ______________________________, заводський № _____________, (в комплектації: з котушкою ___________) в справному стані, оцінюваний в _____________________________ (сума прописом) гривень.

2. Справність металодетектора перевірена в присутності Орендаря.

3. При отриманні металодетектора Орендодавець передав Орендарю правила експлуатації і зберігання (керівництво користувача), чохол чорного кольору на блок управління, пластиковий захист на котушку, сумку для транспортування.

4. Цей договір укладено строком з ___________ 20__ р. по ___________ 20__ р.

5. Право власності на металодетектор належить Орендодавцю.

6. Орендар зобов'язується використовувати металодетектор з метою ______ (пошуку метеоритів, брухту чорних і кольорових металів, загублених речей).

7. Орендар не має права:
- передавати металодетектор в суборенду
- передавати свої права та обов'язки за цим договором іншій особі
- надавати металодетектор в безоплатне користування
- використовувати металодетектор порушуючи поточне законодавство України

8. У разі виходу з ладу металодетектора не з вини Орендаря Орендодавець зобов'язаний в 5-денний термін усунути пошкодження на місці або замінити металодетектор на справний. При відсутності можливості для такої заміни дію договору вважається припиненим, металодетектор повертається Орендодавцю, а оплата за використання металодетектора стягується тільки за той час, протягом якого він фактично використовувався.

9. За час користування металодетектором Орендар сплачує Орендодавцю суму в розмірі ___________ гривень на добу. Плата визначена за згодою Сторін і вноситься Орендарем після повернення приладу.

10. На вимогу Орендаря цей договір може бути розірваний достроково у будь-який час за умови письмового попередження Орендодавця про свій намір відмовитися від договору не менш ніж за 2 календарних дні. У цьому випадку Орендар зобов'язаний повернути металодетектор в придатному для експлуатації стані, не погіршивши його споживчих якостей і зовнішнього вигляду і в комплектації згідно п. 3 договору. В цьому випадку Орендодавець зобов'язаний повернути залишкову до кінця терміну договору частина плати, починаючи з дня, наступного після дня повернення металодетектора.

11. Орендодавець має право достроково розірвати договір, якщо Орендар використовує металодетектор не за цільовим призначенням або навмисно або з необережності погіршує якість і властивості металодетектора.

12. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством держави Україна.

13. Цей договір підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної з Сторін.

14. Реквізити та підписи Сторін:

Орендар: _______________________________
Паспорт серії __ __ N __________, виданий _________.____ р.

________________
підпис

Орендодавець: _______________________________
Паспорт серії __ __ N __________, виданий _________.____ р.

________________
підпис


Двери клуба РАСКОП™ всегда открыты для Вас !!!